Theater Sonnevanck

Theater Sonnevanck bestaat sinds 1990. Met Enschede als thuisbasis spelen we voorstellingen in regio Oost, in heel Nederland en over de grens. Sonnevanck maakt nieuw muziektheater, inhoudelijk solide en avontuurlijk in de vorm, voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Jaarlijks spelen we circa 400 voorstellingen voor meer dan 30.000 bezoekers in kleine en middenzalen van de landelijke theaters, in speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen in een tot theater omgebouwde vrachtwagen.

Sonnevanck werkt structureel samen met artistieke partners in en buiten de eigen regio en heeft een eigen huis met theaterzaal in Enschede.

Theater Sonnevanck is één van de negen gezelschappen die samen de landelijke basisinfrastructuur voor jeugdtheater vormen.

 

Sonnevanck in de prijzen

In de afgelopen jaren vielen verschillende voorstellingen van Sonnevanck in de prijzen. In 2016 won Bromance een Gouden Krekel, de belangrijkste prijs binnen het jeugdtheater. Hard Candy (2013), Tijl Uilenspiegel (2014), GTA5 (2015), Pretpark (2017) en It's my mouth I can say what I want to (2017) wonnen een Zilveren Krekel in de categorie 'meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie' en waren daarmee genomineerd voor een Gouden Krekel. BromanceHard Candy, GTA5, Pretpark en It's my mouth I can say what i want to zijn coproducties met Toneelgroep Oostpool.

Voor haar vormgeving van Wij gaan op berenjacht, coproductie met Silbersee, won Morgana Machado Marques een Zilveren Krekel 2016 in de categorie Beste Podiumprestatie. Schrijver Joachim Robbrecht won voor zijn tekst van Bromance de Nederlands-Duitse Jeugd- en Jongerentoneelschrijfprijs tijdens het Kaas & Kappes jeugdtheaterfestival 2017 in Duisburg. Tijdens hetzelfde festival kreeg Jibbe Willems een eervolle vermelding voor zijn tekst van Pretpark.

 

Producties van Theater Sonnevanck worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW, provincie Overijssel en Gemeente Enschede:

Medewerkers

Artistiek leider - Flora Verbrugge

Zakelijk leider Lieke Bisseling

Productie - Betsy Postma

Techniek - Jeroen van Terheijden

Bemiddeling Susan Waanders

Educatie - Nadieh Graumans-Tigchelaar

Publiciteit Koen Waanders

Secretariaat Belinda Vergeer

Boekhouding - Willie Middelkamp

Interne dienst - Stephanie Boks en Erna Lagendijk

 

Telefoonnummer kantoor: 053 - 431 54 00

Algemeen emailadres: kantoor@sonnevanck.nl

 

Raad van Toezicht

Voorzitter: Hajé Nordbeck

Leden: Peter Bakker, Ben Blanken, Anita Brouwers-Slager en Astrid van der Zanden

 

Vacatures

(Afstudeer)stage Marketing & Publiciteit (aug-sep 2017 t/m jan-feb 2018)

Geplaatst op 12 mei 2017

 

Stage lopen bij Theater Sonnevanck?

Ben je op zoek naar een uitdagende stageplaats, bijvoorbeeld als technicus, educatiemedewerker, publiciteitsmedewerker, regie-assistent of productie-assistent? Laat ons weten wat je zoekt en misschien hebben we een geschikte stageplek voor jou. Mail ons je cv en motivatie, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een Erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen om leerlingen van het VMBO en MBO een volwaardige leerwerkplek te bieden. In ons theater kunnen leerlingen de leerdoelen behalen die voor de opleiding gesteld zijn. Wij zijn trots op deze erkenning en hopen in de komende jaren veel studenten te mogen begeleiden.

Historie

Theater Sonnevanck is opgericht in 1990 en vierde in 2015 haar 25-jarig bestaan. In die 25 jaar heeft Theater Sonnevanck ruim 80 nieuwe voorstellingen gemaakt waar bijna een half miljoen kinderen van genoten.

In 1990 werd op initiatief van de provincie Overijssel een theatergezelschap opgericht onder leiding van Flora Verbrugge. Het nieuw jeugdtheatergezelschap kreeg de naam Rosa Sonnevanck. De Geus (1990) was de eerste voorstelling gemaakt door het gezelschap. Een voorstelling over de 80-jarige oorlog.

Theater Sonnevanck is gevestigd aan de Walstraat 2 in Enschede. Het gebouw diende vroeger als pakhuis van de textielfamilie Jannink. Het pand bestaat uit een foyer voor ontvangst, een theaterzaal die plaats biedt aan 110 bezoekers, een studio, kantoorruimte, gastenkamers, kostuumatelier, werkplaats en decoropslag.

 

Foto uit de voorstelling De Geus

 

ANBI

Theater Sonnevanck is een erkend goed doel (ANBI), waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een instelling krijgt een ANBI status wanneer ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs en erflaters. Giften aan Theater Sonnevanck zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar. Over schenkingen of nalatenschappen hoeft Theater Sonnevanck geen scheninkings of successierechten te betalen. 

Instellingen met een ANBI status zijn verplicht een aantal documenten openbaar te maken. Dat geeft goed zicht op onze doelstellingen, activiteiten en financiële situatie. 

 

RSIN (fiscaal nummer):

94.45.341

Financiële verantwoording:

Jaarrrekening 2015 (PDF)

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:

Raad van Toezicht: Hajé Nordbeck (voorzitter), Peter Bakker (lid), Ben Blanken (lid), Astrid van der Zanden (lid). De raad van toezicht ontvangt geen vergoeding.

Bestuur: Lieke Bisseling (zakelijk directeur), Flora Verbrugge (artistiek directeur) 

Directie en Raad werken conform de code cultural governance en de code culturele diversiteit. Een Raad van Toezicht en directie reglement is vastgesteld. De Raad van Toezicht stelt de beloning van de directie vast. De salariëring van de directie voldoet aan de WNT en volgt een interne richtlijn daarover. Sonnevanck is voor het beloningsbeleid van haar medewerkers gebonden aan de CAO Nederlands Theater en Dans. Alle medewerkers ontvangen een salaris en vergoedingen conform deze CAO.

 

Theater van zoekend denken, humor en dialoog

Theater Sonnevanck wil met actueel muziektheater bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot ruimdenkende volwassenen en zo het creatief en vernieuwend vermogen van de open samenleving versterken.

Theater Sonnevanck is een landelijk jeugdtheatergezelschap met zijn basis in landsdeel Oost. Sonnevanck maakt nieuw muziektheater, inhoudelijk solide en avontuurlijk in de vorm, voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. We spelen onze voorstellingen in kleine en middenzalen van de landelijke theaters, in speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen in een tot theater omgebouwde vrachtwagen.

Sonnevanck woont en werkt in Enschede. In de theaterzaal in ons huis in het oude centrum ontwikkelen we onze voorstellingen en spelen we voor vrij publiek en scholen uit de stad. We investeren veel in samenwerking met scholen. Niet alleen omdat zij onze voorstellingen boeken, maar vooral omdat ze ons de kans geven kinderen uit alle lagen van de bevolking te ontmoeten. Met deskundigheidsbevordering van leerkrachten steunen we de scholen bij het ontwikkelen van goed cultuuronderwijs. We blijven bouwen aan deze band en we betrekken daar in de komende jaren nog meer scholen bij.

Sonnevanck werkt structureel samen met artistieke partners in en buiten de eigen regio. Daarmee dagen we onszelf uit tot dialoog en het verleggen van onze grenzen. In de periode 2013 - 2016 is Sonnevanck gegroeid. Het artistieke profiel is verbreed, de organisatie is versterkt, de output en het publieksbereik sterk vergroot. In 2017 - 2020 consolideren we deze groei.

 

Positionering

Binnen de jeugdtheatersector onderscheidt Sonnevanck zich met narratief, geëngageerd muziektheater. In onze voorstellingen vertellen we verhalen over personages van vlees en bloed, die de wereld intrekken en daar botsen met anderen. In onze theatertaal spelen tekst en muziek een gelijkwaardige rol.

Sonnevanck onderscheidt zich ook door zijn werkwijze. We kiezen actief voor dialoog en samenwerking met onze partners in de theatersector en in het onderwijs. Samenwerken gaat niet vanzelf. Een flinke investering van tijd en energie is noodzakelijk. Die is meer dan de moeite waard gebleken. Door samenwerking hebben we artistiek en zakelijk meer gerealiseerd dan we alleen hadden kunnen doen. We kijken uit naar verdieping van deze samenwerkingsverbanden in de komende jaren.

 

Partners

We coproduceren graag en structureel met onze partners Tg Oostpool, de Nederlandse Reisopera, het Orkest van het Oosten en Silbersee. Wat ons verbindt is de gedrevenheid om narratief muziektheater van hoge kwaliteit voor de jeugd te maken.

Sonnevanck kiest ervoor buiten de sector te focussen op samenwerking met het onderwijs, met nadruk op het primair onderwijs. Met het Wilminktheater in Enschede zijn we verbonden als stadsjeugdtheatergezelschap.

 

Klik hier voor het activiteitenplan 2017-2020

 

 

Vriend worden

Als Vriend bent u op een bijzondere manier betrokken bij Theater Sonnevanck. Met de bijdrage van de Vrienden worden voorstellingen gespeeld, speciaal voor kinderen voor wie het bezoeken van jeugdtheater niet vanzelfsprekend is. Denk daarbij aan kinderen in achterstandsituaties, kinderen die ziek zijn of een beperking hebben.

Voor €250,- per jaar bent u Vriend van Theater Sonnevanck. Daarmee maakt u Vrienden-voorstellingen mogelijk en bepaalt u ook mee welke kinderen deze speciale voorstellingen kunnen bezoeken. Daarnaast wordt uw logo met link naar uw website vermeld op onze site.

Vrienden worden? Stuur voor meer informatie een e-mail naar Lieke Bisseling (zakelijk leider) of bel 053 - 431 54 00.

 

Vrienden van Theater Sonnevanck

thumbnail                     thumbnail