Positief advies Raad voor Cultuur!

De Raad voor Cultuur heeft vandaag zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 aangeboden aan minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap). We zijn ontzettend blij met het positieve advies van de Raad voor onze aanvraag! 'Theater Sonnevanck brengt muziektheater voor de jeugd naar een hoger plan en gaat daarbij spannende samenwerkingen aan, zoals met de Nederlandse Reisopera', aldus de Raad voor Cultuur.

We feliciteren iedereen die ook een positief advies heeft gekregen en leven mee met onze collega's waarbij dat helaas niet het geval is.

> Het advies van de Raad voor Cultuur voor Theater Sonnevanck lees je hier
> Het hele advies van de Raad voor Cultuur lees je hier
Uit het advies

Sonnevanck maakt artistiek hoogwaardige producties en weet het publiek goed te bereiken. Ze maakt maatschappelijk relevant muziektheater en geeft nieuw talent de kans zich verder te ontwikkelen. De nieuw aangestelde artistiek leider (Daniël van Klaveren) zet deze koers voort. De plannen voor de periode 2021 – 2024 geven blijk van maatschappelijk engagement en sluiten goed aan bij de doelgroep. Met een muziektheaterresidentie voor de jeugd levert Sonnevanck een goede bijdrage aan vernieuwing van haar genre. Ook de educatieplannen zijn goed uitgewerkt. De instelling is sterk geworteld in de regio en de raad verwacht dat zij deze positie verder zal weten te versterken.

 

Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten 

De raad is positief over de artistieke kwaliteit van de producties in de periode 2017 – 2020. De ‘trailerproducties’ in coproductie met Toneelgroep Oostpool oogsten veel lof. In 2018 won Sonnevanck een Gouden Krekel voor ‘Princess’ (coproductie met Toneelgroep Oostpool). Eerder won de instelling al diverse Zilveren Krekels.

De raad vindt het gevarieerde en doordachte activiteitenplan aansprekend. De instelling presenteert een combinatie van producties voor jeugd en jongeren voor de grote en kleinere zalen, participatievoorstellingen, schoolvoorstellingen in het theater en in de klas, voorstellingen voor kinderen met een beperking en, nieuw voor Sonnevanck, een locatievoorstelling in Enschede.

 

Bevordering van educatie en participatie (inclusief publieksbenadering)

De raad is erg enthousiast over de visie en goed uitgewerkte plannen van Sonnevanck op het gebied van educatie en participatie. Samen met Toneelgroep Oostpool uit Arnhem biedt de instelling een complete keten van educatie, participatie en talentontwikkeling aan. Daarnaast delen de instellingen kennis op het gebied van content, verkoop, publiciteit en marketing.

 

Advies Raad voor Cultuur

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Dit jaar in het kader van de Culturele basisinfrastructuur 2021 – 2024 (BIS). Culturele instellingen hebben hiertoe een subsidieaanvraag bij het ministerie van OCW ingediend.

Met deze publicatie informeert de Raad voor Cultuur over de totstandkoming van, en overwegingen bij de adviezen per sector. Daarnaast presenteert de Raad per sector alle overwegingen en daaruit voortkomende geadviseerde subsidiebedragen.

Dit advies is als geheel in te zien op de site raadvoorcultuur.nl. De adviezen over de individuele aanvragen zijn hier ook te downloaden. Instellingen worden in de gelegenheid gesteld de minister te wijzen op eventuele feitelijke onjuistheden in dit advies. Waar nodig vult de raad op basis daarvan de adviezen aan. Op Prinsjesdag (15 september 2020) maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de nieuwe BIS.