Goud 4+ (2012 & 2014)

Vrij naar het Grimm sprookje De visser en zijn vrouw.

In de duinen wonen Vader, Moeder en Jacob in een krakkemikkig hutje. Op een dag mag Jacob met zijn vader mee vissen en hij vangt een grote vis… die kan spreken. ‘Eet me niet op!’ zegt de vis. ‘Als je me laat zwemmen mag je wensen wat je wilt!’ Maar Jacob kan zo gauw geen wens bedenken… De volgende dag weet hij het! Hij gaat naar het strand en roept de vis: een echt huis wil hij graag. De dag daarna gaat hij weer. En de volgende weer…

Eerst zijn Jacobs ouders achterdochtig. ‘Een huis? Van een vis gekregen? Daar klopt iets niet!’ Maar al snel raken ook Vader en Moeder bedwelmd door de rijkdom. Ze willen meer en meer en meer...


Trailer: Goud 4+ (2012 & 2014)Informatie


Credits

Regie Annechien Koerselman
Tekst Flora Verbrugge
Spel en zang Ekaterina Levental
Spel en slagwerk Sjoerd Nijenhuis
Compositie muziek Leonard Evers
Decor en kostuums Dieuweke van Reij
Regie-assistentie & educatie Wouter Bochanen
 
Publiciteitsbeeld Femke Teussink
Scènefotografie Jochem JurgensVoorstellingfoto's: Goud 4+ (2012 & 2014)